Üyelik Sözleşmesi

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

Cumhuriyet Mh. Nazım Hikmet Bulvarı No:91 Concepta Plaza A-Blok    Kat:11 D.90 Esenyurt / İstanbul adresinde mukim Optist Optik Ürünler - İrfan Cenk PADEL (Slastik.com.tr) ile

ii. Mesafeli Satış Sözleşmesinde kişisel bilgileri bulunan "Müşteri"

arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarla akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmede Slastik.com.tr  ve Müşteri’den her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2.SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE AMACI:

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın slastik.com.tr’a ait https://www.slastik.com.tr/ (“Site”) sitesinden alışveriş yapabilmesine ilişkin olarak Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

3.SİTE’NİN KULLANIM ŞEKLİ VE AMACI:

3.1.Site, gözlük ve gözlük malzemeleri satışı alanında faaliyet göstermektedir.

3.2.Kullanıcı, üyelik sırasında belirlediği kullanıcı adı ve şifresi ile Site’ye giriş yaparak Site’de alışveriş yapma, kullanıcı profili oluşturma imkânı edinecektir.

3.3. Kullanıcı, Site'nin ilgili bölümünden, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve slastik.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

3.4. Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve slastik.com.tr tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Sözleşme uyarınca, slastik.com.tr tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1. Kullanıcı, Sözleşme'yi kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ilişkin olarak slastik.com.tr tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

4.1.2. Kullanıcı, Sözleşmede ve eklerinde yazılı olan tüm mali, teknik ve idari yükümlülüklerini yerine getireceğini ve Sözleşmeye ve eklerine, Slastik.com.tr tarafından sonradan tek taraflı olarak yapılacak tadil ve ek hükümlerle, slastik.com.tr’nin veya slastik.com.tr yönetiminin koyacağı tüm kural ve esaslara uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.1.3.Kullanıcı’nın slastik.com.tr tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcılar, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden slastik.com.tr'nin, doğrudan veya dolaylı, hukuki, cezai, idari bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4.Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Slastik.com.tr, Kullanıcı tarafından slastik.com.tr'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. Slastik.com.tr işbu hüküm ile sorumluluk kapsamı dışında olduğu belirlenen hususlardan biri nedeniyle zarara uğraması durumunda, diğer tüm munzam zararları ile birlikte Kullanıcıya rücu eder.

4.1.5.Kullanıcı, slastik.com.tr'nin yazılı onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

4.1.6.Kullanıcı slastik.com.tr'nin sunduğu hizmetlerden yararlanırken ve Site'yi kullanırken, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcının, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, Slastik.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kullanamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Slastik.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Slastik.com.tr, Kullanıcının Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, aksi durumda slastik.com.tr’nin Kullanıcıya rücu hakkı saklıdır.

4.1.7.Kullanıcı, gerçekleştirmesi durumunda slastik.com.tr'nin, Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple slastik.com.tr'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.8.Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde slastik.com.tr'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9.Siteye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, modeller, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran slastik.com.tr'nin mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyet niteliğini haiz bilgilerin ve sair diğer hususların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya aracı kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

4.2.Slastik.com.tr’ın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1.Slastik.com.tr, Kullanıcı’nın Sözleşme'de tanımlanan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler ve/veya uyarlama yapabilir. Slastik.com.tr tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Site’den Kullanıcı’ya duyurulur.

4.2.2.Slastik.com.tr, Kayma kazanma ve kullanma koşullarını Site’de açıkladığı gibi Kullanıcı tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3.Slastik.com.tr, Site'de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Slastik.com.tr, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, slastik.com.tr'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Slastik.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Slastik.com.tr tarafından yapılabilir. Slastik.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir. 

4.2.4.Slastik.com.tr, Site ve/veya Slastik.com.tr ile ilgili kampanya, haber ve sair duyurular için Kullanıcı’nın bildirdiği  iletişim kanallarından dilediği gibi iletişime geçme hakkını haizdir. İşbu husus Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

5.SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Slastik.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH

6.1.Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, işbu 7. madde kapsamında Slastik.com.tr tarafından feshedilmediği ve Kullanıcı’nın Site üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.2.Slastik.com.tr, Kullanıcı’ın işbu Sözleşmesi'yi ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi, dolandırıcılık, slastik.com.tr ya da üçüncü kişileri  zarara uğratacak eylemlerde bulunması ve bunlarla sınırla olmayan akde ya da hukuka aykırılık hallerinde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı, fesih sebebiyle, slastik.com.tr’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

7.MÜCBİR SEBEPLER VE BEKLENMEDİK OLAYLAR

7.1. Tanım: Bu Sözleşme açısından “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” ifadeleri, bir tarafın makul derecede kontrolü dışında gerçekleşen ve İlgili Tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifasını imkansız kılan ya da mevcut şartlar altında bunların ifasını imkansız sayılacak kadar gerçekleştiremez kılan ya da bunların ifasını belirlenen ifa süresi içerisinde gerçekleştirilmesini engelleyen olay anlamında kullanılmaktadır.

7.2.  Bazı “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” halleri: Sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki durumlar “Mücbir Sebep” ve “Beklenmedik Olay” hallerindendir:

  1. Savaş hali, sıkı yönetim, tabii afetler, ekonomik kriz, grev, lokavt, bulaşıcı hastalık, deprem, ihtilal, radyoaktivite kirliliği, tabiatın önüne geçilemeyen gücüne dayalı ve benzeri olaylar ile kanunen “Mücbir Sebep” ve “Öngörülemeyen Hal” kabul edilen durumlar,
  2. Mahkemeler veya herhangi bir idari makam tarafından slastik.com.tr’daki faaliyet ve aktiviteleri durduran veya engelleyen kararlar,

7.3. Sözleşme’ye Etkisi: Taraflar “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” hallerinin oluşması halinde yükümlülüklerinden muaf olacaklar ve yükümlülüklerinin gecikmesinden ya da yerine getirilememesinden sorumlu sayılmayacaklar ve Sözleşme uyarınca mütemerrit olmayacaklardır. Böyle durumların vukuunda, Sözleşme söz konusu “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” ortadan kalkana kadar askıda kalacak ve Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülüklerinin ve edimlerinin yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacak ve iş bu Sözleşme’de öngörülen tüm süreler bu süre kadar uzayacaktır.

7.4.Sözleşme’nin Feshi: “Mücbir Sebep” veya “Beklenmedik Olay” nedeniyle slastik.com.tr’ın işbu sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunun 30 (otuz) İş Günü’nü aşması halinde; Taraflar’dan herhangi biri dilerse iş bu sözleşme’yi feshedebilir.

7.5.Tazminat: Taraflar; Mücbir Sebepten ve/veya Beklenmedik Olaydan Sözleşme‘nin iptali veya feshi durumunda slastik.com.tr’nin sorumlu olmayacağını ve böyle bir durumda birbirlerinden tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.TEBLİGAT
 Bu Sözleşme’ye göre yapılacak ihbarlar veya diğer yazışmalar elden teslim, faks, eposta, veya iadeli taahhütlü mektupla,

Slastik.com.tr’a ise

 

Optist Optik Ürünler - İrfan Cenk PADEL

Cumhuriyet Mh. Nazım Hikmet Bulvarı No:91 Concepta Plaza A-Blok    Kat:11 D.90 Esenyurt / İstanbul Türkiye adresine, ve/veya

‘info@slastik.com.tr’e-posta adresine 

Kullanıcı’ya ise

 

[*Dinamik (kullanıcının ad soyadı)*]

[*Dinamik (kullanıcının adresi)*],Türkiye adresine ve/veya [*Dinamik (kullanıcının telefonu)*] nolu telefona, ve/veya

[*Dinamik (kullanıcının e-posta adresi)*] e-posta adreslerine

 

gönderilecektir. Ancak; Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen (başlıca temerrüt, fesih ve rücu ihbarları) ihbar ve yazışmalar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile gönderildiğinde usulünce yapılmış addolunur. Taraflar yukarıdaki adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa noter kanalıyla yazılı olarak beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. İhbar ve/veya ihtarlar Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

9.UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ
Varlığı ve geçerliği dahil Bu Sözleşme’nin yorumunda, icrasında ve işbu Sözleşme sebebiyle/kaynaklı ortaya çıkacak olan tüm ihtilaf ve uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olup, Sözleşme’de hüküm bulunmayan durumlarda Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uygulanır.